Συνεδρίαση του ΔΣ Αλμωπίας την Τρίτη – Λόγος της Πέλλας | Λόγος της Πέλλας

Συνεδρίαση του ΔΣ Αλμωπίας την Τρίτη – Λόγος της Πέλλας | Λόγος της Πέλλας

[ad_1]


Τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης

την Τρίτη 09 Μαρτίου 2021 και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020):«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 του Δήμου Αλμωπίας.
2ο Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
3ο Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2021, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα και διάρκεια απασχόλησης.
4ο Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Αλμωπίας με την Κωδική Ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” (άρθρο 63 παρ. θ τουΝ.3852/2010)
5ο Επικαιροποίηση της Απόφασης με αριθμ. 161/24-11-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Λήψη απόφασης για την:« Έγκριση δαπάνης ανάθεσης της υπηρεσίας: «Ετήσια παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικών ελέγχων του Δήμου με την διενέργεια περιοδικών ελέγχων και την εκπαίδευση στελεχών του δήμου σε θέματα ελέγχων».
6ο Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για τα έτη 2020-2021
7ο Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών
8ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός φοιτητή
9ο Παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας που βρίσκεται στο ισόγειο του τέως Κ.Α.Π.Η. Αριδαίας, για στέγαση του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Συνταξιούχων Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε.»
10ο Μίσθωση Ακινήτου για την στέγαση ΚΕΠ Εξαπλατάνου
11ο Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου
12ο Συγκρότηση Επιτροπής και έγκριση καταστροφής υλικού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
13ο Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Αλμωπίας για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
14ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σ.Ε. Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
Ο Πρόεδρος ΔΣ Δημήτριος Βέσκος

Μοιραστείτε με τους φίλους σας

Μοιράσου με τους φίλους σου[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι ο Λόγος της Πέλλας

Αφήστε μια απάντηση